Advies op maat voor verzekeringsmaatschappijen

In nauwe samenspraak met u en uw klanten, zorgen wij graag dat het risico op en de investering en gevolgen van een inbraak tot een minimum worden beperkt We zijn niet alleen uw ogen op locatie, om een optimaal beveiligingsplan te maken voor iedere locatie, maar voeren indien gewenst ook onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit. Bijvoorbeeld beoordelen wij, na een inbraak, in hoeverre het overige hang- en sluitwerk nog weerstand biedt bij een volgende inbraakpoging.. 
Verzekeraars 1
Sommige woonhuizen en bedrijven kunnen, omwille van hun ligging of bouwkundige staat, niet goed of niet kosteneffectief worden beveiligd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huurpanden of tijdelijke onderkomens voor particulieren en bedrijven. Dan is creativiteit, maatwerk en overleg met diverse partijen vereist.
In dergelijke situaties zoeken wij graag samen met u en uw verzekeringsnemer naar de beste beveiligingsoptie. Naast hang- en sluitwerk kunt u hierbij denken aan kluizen of bijvoorbeeld compartimentering van gebouwen, om het risico op inbraak te beperken en de kosten beheersbaar te houden.

We beveiligen woonhuizen en bedrijven conform de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen of volgens de eisen van BORG/NCP.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Voor elke bouwkundige beveiliging, de beste oplossing!